Børnekonferencen

Historie

Hovedtemaet for Børnekonferencen er hvert år børn og unge, der har brug for en særlig indsats. Forum er altid tværfagligt, og derfor er børnekonferencen en faglig platform med god mulighed for netværksdannelse på tværs af både profession og sektor. Børnekonferencens formål er gensidig inspiration og tværprofessionel dialog med fokus på børn, der har brug for en særlig indsats og på, hvordan forskellige faggrupper konkret kan blive bedre til at samarbejde om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt til gavn for børn i Danmark. På tværs af kommunale forvaltninger og faggrænser byder konferencen på faglige oplæg om børn med særlige omstændigheder, nyeste viden fra forskning, evalueringer og lignende, samt eksempler på, hvor man har forsøgt at arbejde tværprofessionelt til gavn for helheden i en bedre, hurtigere og evidensbaseret indsats til gavn for børn og unge med særlige omstændigheder.
Afspil video