Sted

Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens

Tilmelding

Alle med interesse for børns og unges vilkår er særdeles velkomne uanset profession og tilknytning.

Der er ikke på forhånd defineret en dato for sidste tilmelding, men ved meget sen tilmelding er der således risiko for, at der er udsolgt. Man er naturligvis altid velkommen til at forhøre sig desangående.

Tilmelding er bindende. Dog kan tilmeldinger godt “byttes” således at en anden person, end den tilmeldte, kan deltage i stedet for den oprindeligt tilmeldte. Børnekonferencen skal blot informeres om dette. Tilmeldinger er således ikke personlige. Vi beder om deltageroplysninger for at få overblik over deltagerne, for at kunne fremsende invitationer til fremtidige konferencer, for at kunne lave navneskilte osv. Men tilmeldinger kan som nævnt godt overdrages til andre. Det er således heller ikke muligt at få refunderet billetter med henvisning til “dobbelt tilmelding”, da det ikke er et krav, at deltageroplysningerne er udfyldt minutiøst. (Ligesom man heller ikke får penge tilbage en uge efter en koncert, fodboldkamp eller biograftur, hvis man efterfølgende finder ud af, at man er kommet til at købe to billetter).

Afbestilling: Tilmeldinger er som bekendt bindende.
Dog er det muligt at afbestille på nedenstående betingelser. Udgangspunktet vil altid være, at tilmeldinger er binde
Afbestillinger max 7 dage inden konferencen: ingen refusion.

Afbestillinger max 3 uger inden konferencen: 25% refusion.
Afbestillinger max 6 uger inden konferencen: 50% refusion.
Afbestilling max 10 uger inden konferencen: 75% refusion.
Afbestillinger mere end 10 uger inden konferencen: 90% refusion.

Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger (min. 4 tilmeldinger i én tilmelding). Det er desuden en forudsætning for at opnå rabat, at der kan skrives én regning. Det vil bla. sige, at der kun skal anvendes ét EAN- eller CVR-nr. til opkrævning.

Man kan ikke eftertilmelde deltagere og opnå rabat på baggrund af tidligere tilmeldinger.

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100 kr.

Tilmeldingen foregår via denne side

Pris, grupperabat m.v.

Hvis der er nogle problemer med tilmeldingssiden eller lignende, så er I naturligvis altid velkomne til at sende en email til info@bornekonferencen.dk

Priser

Deltagelse pr person 1.896,- kr.
Gruppetilmelding (4 personer): 6.384,- kr.
Tillæg – Gruppetilmelding pr person 1.596 kr.
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt 6.384 + 1.596 = 7.980 kr.

“Yderst relevant tema – “Relationer”. Foredragsholderne var meget inspirerende, levende og nogle med en god portion humor. Forplejning og omgivelser var super fine. Super god stemning på konferencen.”
– Camilla Møller Outsen, ressourcepædagog, Ishøj, 2016

Oplysninger til deltagerbetaling, sponsorat, regning m.v.

Børnekonferencen
Tlf: 2323 6109
Cvr: 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4575631792

Force majeure mv.
Der tages til enhver tid forbehold for ændringer i programmet, enhver form for force majeure etc. Børnekonferencen er ikke ansvarlig for, hvis en eller flere annoncerede foredragsholdere bliver forhindret i at deltage uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller en hvilken som helst anden årsag, men vil naturligvis til enhver tid tilstræbe at opretholde en konference, hvor indholdet er til alles tilfredsstillelse og skaffe alternative foredragsholdere eller andre løsninger, hvis det bliver nødvendigt. Børnekonferencen er tilsvarende ikke ansvarlig for, hvis en foredragsholder går i sort eller på anden måde leverer en utilfredsstillende præsentation. Det samme gælder enhver anden hændelse i øvrigt, der måtte forringe oplevelsen på dagen.
Arrangørerne er naturligvis på ingen måde ansvarlig for deltagernes transport til og fra konferencestedet. Det påhviler til enhver tid den enkelte, at sikre sin egen deltagelse, og arrangørerne kan selvfølgelig ikke holdes ansvarlig for hverken strejker, strømafbrydelser, ekstremt vejr, sygdom eller andre forhold, der måtte forhindre den enkeltes deltagelse i konferencen.