Børnekonferencen

Formalia

Sted

Comwell Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens

Tilmelding

Tilmeldingen foregår via denne side

Vi modtager tilmeldinger, indtil der er udsolgt.

Tilmelding er bindende. Dog kan du godt videregive din billet til en anden, bare husk at give os besked om navneændringer senest dagen inden Børnekonferencen. Det er ikke muligt at få refunderet billetter med henvisning til “dobbelt tilmelding”, 

Grupperabat kan opnås ved samtidig tilmelding af minimum 4 tilmeldinger. Senere tilmeldinger af flere deltagere kvalificerer ikke til rabat.

En forudsætning for at opnå rabat er, at vi kan udstede én samlet regning, dvs. til ét EAN- eller CVR-nr.

Ved tilmelding oplyses mail på samtlige deltagere. Disse mailadresser bruges til at fremsende evalueringsskemaer efter konferencen, til oplysninger om eventuelle programændringer samt invitation og program til fremtidige konferencer. Vi oplyser altid tydeligt, hvordan man kan frabede sig fremtidige mails.

Tilmeldingen foregår via denne side

Hvis der opstår problemer med tilmeldingssiden, så send en mail til info@ctku.dk

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

Afbestilling: Det er ikke muligt at afbestille. Det er tilladt at give sin billet til en anden eller at videresælge til samme pris.

Priser

Deltagelse pr person 2.296 kr.
Gruppetilmelding (4 personer): 7.584 kr.
Tillæg – Gruppetilmelding pr person 1.896 kr.
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt 7.584 +  1.896 = 9.480 kr.

Alle priser er excl moms.

Oplysninger til deltagerbetaling, sponsorat, regning m.v.

Danske Fagkonferencer
Tlf: 2323 6109
Cvr: 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4575631792

Force majeure mv.

Der tages til enhver tid forbehold for ændringer i programmet, enhver form for force majeure etc. Konferencen er ikke ansvarlig for, hvis en eller flere annoncerede foredragsholdere bliver forhindret i at deltage, uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller en hvilken som helst anden årsag. Ligeledes kan arrangørerne ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at konferencen ikke kan gennemføres på grund af enhver form for udefrakommende omstændighed.

Vi vil naturligvis til enhver tid tilstræbe at opretholde en konference, hvor indholdet er til alles tilfredsstillelse, dvs. tilstræbe at skaffe alternative, kompetente foredragsholdere eller andre løsninger, herunder alternativt konferencested, hvis det bliver nødvendigt.

Konferencen er ikke ansvarlig for en foredragsholders performancekvalitet på selve dagen eller andre uforudsete hændelser, der måtte forringe oplevelsen på dagen. Vi påtager os ikke ansvar for forstyrrelser i deltagernes transport til og fra konferencestedet. Det påhviler den enkelte at sikre sin egen deltagelse, så arrangørerne kan ikke holdes ansvarlig for hverken strejker, strømafbrydelser, ekstremt vejr, sygdom eller andre forhold, der måtte forhindre den enkeltes deltagelse i konferencen.

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, med mindre konferencen aflyses.

Hvis en konferencen udskydes, afbrydes eller flyttes til en anden dato kan der alene ske ombytning af billetter til en senere programsat konference.

Arrangørerne kan vurdere, at udefrakommende omstændigheder medfører, at den fysiske konference skal erstattes af et webinar eller en anden internetbaseret løsning med streaming eller afspilning af video eller internetadgang til video i et antal dage. Hvis dette sker, så regnes dette som gennemførelse af konferencen og giver altså hverken ret til ombytning eller hel eller delvis refundering af købte billetter.