Børnekonferencen

Program 2024

Mød oplægsholderne på Børnekonferencen 2024

Jes Dige

Hvordan bliver vi bedre til at tale med børn og unge i sorg? Et oplæg om sorgens oplevelser, forstået gennem de enestående øjeblikke  “Tiden læger alle sår” eller “du skal nok komme over det”.Mange voksne føler trang til at trøste, når de sidder overfor et sorgramt barn eller ungt menneske, der er ked af det. Men trøst er en kortsigtet hjælp, som egentlig ikke er det, barnet har allermest brug for. Når mor eller far dør vil der resten af livet være øjeblikke, der minder om tabet. Øjeblikke, hvor den, barnet har mistet, virkelig mangler: Når man skal konfirmeres, giftes eller får sit første barn. Selv helt små børn har gavn af at udvikle et sprog for deres sorg, og opbygge et narrativ, om den, de har mistet. Det ruster dem til et liv, hvor sorgen er med, uden at overskygge alt. Hvordan hjælper vi børnene til det? Hvordan skaber vi de rette rammer for samtaler, fremfor tavshed eller trøst? Det er spørgsmål Jes Dige har fokus på i dette oplæg: Livet, består af enestående øjeblikke – og dem kan vi altid spørge ind til og tale med børnene om. Vi skal turde rumme børnenes fortællinger, anerkende deres narrativ, om den de har mistet, uden at forsøge at trække vores egne antagelser ind i samtalen. Jes Dige Jes Dige vandt i 2023 Benny Andersen Prisen. Her sammen med stifter og formand for priskomiteen, Daniel Nyboe Andersen. Jes Dige er stifter af Skyggebørn, og har mere end 30 års praktisk erfaring indenfor fagområdet børn, unge og sorg. Blandt andet som terapeut i Kræftens Bekæmpelse i 25 år. Gennem årene har han haft kontakt med mere end 3000 sorgramte børn/unge/familiemedlemmer. To af Jes' sorggrupper har han haft i 30 år. Jes Dige vandt Benny Andersen Prisen på Børnekonferencen i 2023, hvorefter mange af deltagerne efterfølgende ønskede, at Jes Dige kom tilbage og holdt et længere oplæg. Hvis du har oplevet Jes holde foredrag, vil du vide, at alle børnene har en særlig plads i hans hjerte. Deres skæbner og fortællinger sidder under huden. Og spørger du, hvorfor han stadig synes, at det er vigtigt at kæmpe for sorgramte børn og unge, så er svaret: "Børnene. Børnene fortæller at det nytter – og jeg kan se, at det nytter.

Læs mere

Peter Lund Madsen

Børns Hjerner Påvirkninger i barndommen er afgørende for, hvordan vi bliver som voksne. Årsagen findes i konstruktionstegningen til en menneskehjerne. Et af verdens mange mirakler er udviklingen af en menneskehjerne. Det er et meget kompliceret stykke arbejde. Under svangerskabets 40 uger dannes der 3.000 nye nerveceller hver eneste sekund. Det bliver til rigtigt mange hjerneceller og hver af disse nerveceller skal efterfølgende transporteres til det sted, hvor de skal virke og her skal de forbindes med andre nerveceller på en meget præcis måde. Denne proces er et af verdens mest komplicerede konstruktionsarbejder overhovedet og den skal udføres for hvert eneste menneske på denne Jord. Vi træder ind i livet med en hjerne der kan meget lidt, der er så meget vi skal lære mens vi er børn. Vi skal lære at styre vores krop, vi skal lære at blive en del af den virkelige verden, vi skal lære at tale, vi skal lære vores følelser at kende og frem for alt (og som det allermest vanskelige) så skal vi lære at fungere i fællesskaber. Livets skole er meget omfattende. Og så når vi er blevet omkring10 år og det hele begynder at falde på plads så tager hjernen sit næste tigerspring frem. Pandelapperne udvikler sig og vi begynder at se verden på en helt ny og langt mere indviklet måde. Det bliver ungdomstid og vi skal lære at forstå os selv, verden og vores følelser på en langt mere abstrakt måde. Det er ikke altid nemt og angst og panik kan melde sig. I dette foredrag fortæller Peter Lund Madsen om barnehjernens udvikling fra det rene skære ingenting til fuldt udviklet voksenhjerne. Det er en langvarig proces, den er indviklet og til tider pinefuld, men slutresultatet er noget af det smukkeste naturen nogensinde har frembragt. Oplægget giver blandt andet viden om:  Hvordan og hvorhenne konstrueres en menneskehjerne?  Hvorfor er påvirkninger i barndommen så vigtige for, hvordan vi bliver som voksne? Hvordan kan vi hjælpe børn med at håndtere alt det der sker, når deres hjerner udvikler sig? Peter Lund Madsen Peter Lund Madsen er læge, psykiater og tidligere hjerneforsker. Har formidlet viden om hjernen på TV, i radio, via foredrag og teaterforestillinger. Har arbejdet som pædagogmedhjælper på Trongårdskolens fritidshjem i Lyngby i godt 2 år. Peter Lund Madsen er forfatter til flere bøger, blandt andre Frihedens Pris - En kort historie om menneskehjernen (2018) og Når Børn og Unge Får Angst (2021).

Læs mere

Connie Nissen

Når børns eller de voksnes sansebearbejdning spænder ben for samspil og fællesskabet. Oplægget har fokus på sanser, samspil og fællesskaber. Børn og unges adfærd, deres humør ogmotoriske kontrol afhænger både af deres evne til at bearbejde sansestimuli - men også af om denærmeste voksnes er engagerede og kan regulere sig. Hvordan forholder vi os til det i en travl oghektisk hverdag? Hvordan rækker vi ud til de voksne og til børnene, når begge parter kan havesvært ved at deltage i små og større fællesskaber? Connie Nissen  "Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor hun har haft fokus på udredning og behandling af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde. Connie afholder kurser og foredrag om disse emner i både ind- og udland. Connie Nissen blev i 2017 internationalt certificeret Theraplay® specialist. Når Connie underviser, er det altid med hverdagens praksis i fokus. Der opstår mange genkendelige samspil, med sensoriske beskrivelser af børn og voksne, som registrerer og bearbejder sanseindtryk anderledes end de fleste. Hun har altid fokus på at evnen til at bearbejde og acceptere sansestimuli kan påvirke samværet og kontakten mellem mennesker.Connie kommer med forslag til hvordan vi kan forstå de børn og voksne, hvis adfærd er påvirket uhensigtsmæssigt af sansestimuli. Connie udgav i 2016 bogen: ”Sansemotorik og Samspil. Forstå børn der er svære at forstå" Og i 2022 udkom bogen: ”Sansemotoriske Legeaktiviteter – med fokus på samspil og fællesskaber”

Læs mere

Jørn Nielsen

Fra symptomer til trivsel: et oplæg om, hvorledes afmagt og fastlåsthed kan vendes til bevægelse og udvikling Alt for mange børn og unge er ikke glade for deres liv. Og desværre kommer mange professionelle indsatser til kort. Vi taler om fællesskaber, men når det ikke lykkes, rejses spørgsmålet om, hvad der er galt med den enkelte. Det individuelle fokus øger presset på kompensation, særlige foranstaltninger og individuelle udredninger. Og det reducerer den kompleksitet, der kendetegner børns og unges udvikling, og som er nødvendig at forholde sig til, hvis der skal skabes udvikling. Skal udviklingen vendes, må vi finde veje, der ikke reproducerer de løsninger, der har været med til at skabe problemerne. Vi må finde veje, der bygger på et etisk imperativ om at tage vare på helheden og på relationerne mellem involverede parter i de sammenhænge, børn og unge vokser op i. Vi må skabe kontekstuelle og overskridende tilgange, hvor børns og unges symptomer ses som kommunikation og som invitationer til indsatser, der rækker ud over opfyldelsen af ”særlige behov”. Uden et udvidet perspektiv, risikerer vi at gøre børn og unge en bjørnetjeneste. Vi ved faktisk en del om, hvad der skaber udvikling for børn, unge og deres vigtige voksne. Oplægget fokuserer på, hvorledes indsatsen kan skabe nødvendige forandringer. Indsatsen må som en fælles indsats bryde spiraler af fastlåsende processer og skabe spiraler af udviklende processer. Afmagt, der opstår når voksne kommer til kort og for langt fra hinanden, må erstattes af fælles indsatser på tværs af børns og unges livsarenaer. Dette kræver ændringer både i vores mindset og i måden, vi organiserer indsatsen på. Beskrivelser må have en dimension, der skaber bevægelser udover det eksisterende. Vores viden om udviklingsfremmende forhold må gøres til førsteperspektivet i indsatsen. Oplægget fokuserer på: hvordan? Jørn Nielsen Jørn er ph.d., aut. psykolog og medstifter af det psykologisk-psykiatriske fællesskab Metalog, der på tværs af traditionelle sektorer og faglige discipliner beskæftiger sig med overskridende indsatser overfor børn og unge i udsatte positioner. Han er forfatter af ”Fra symptomer til trivsel – at forstå og gribe børns og unges invitationer” (Akademisk Forlag, 2023). Desuden er han medforfatter til ”10 anbefalinger til kommunerne – i anledning af oplæg til 10-årsplanen for bedre mental sundhed” ( www.Metalog.dk ). Tilhørerne bliver klogere på: – Mulighederne forbundet med at se på børn og unge som aktivt kommunikerende og deres symptomer som invitationer til, at vi kan forholde os på en ny og udviklingsorienteret måde – Mulighederne der opstår i kraft af en ”Etikbaseret praksis” – Mulighederne, der opstår, når perspektivet om altings forbundethed bliver grundlag for bevægelser i det, der ellers kan forekomme fastlåst og afmagtspræget. .

Læs mere

Louise Klinge

Louise Klinge, fotograf: Agnete Christiansen Om børns grundlæggende behov og relationskompetent praksis Granskning af forskning herhjemme og internationalt indenfor flere videnskabelige felter om børns trivsel og udvikling - bl.a. klasserumsforskning, neurovidenskab, pædagogisk forskning, udviklingspsykologi, fysiologisk forskning og motivationsforskning - har ledt til, at børne- og skoleforsker Louise Klinge definerer 6 grundlæggende behov, som alle børn og unge skal have tilgodeset for at trives og udvikle sig alsidigt. Det er behovene for sundhed, tryghed, autonomi, kompetence, samhørighed og for at bidrage.I oplægget gives konkrete eksempler på, hvordan skolens miljø bedst muligt kan tilgodese behovene, særligt med fokus på fagpersoners relationskompetente praksis.  Oplægget giver: Et indblik i hvad børn drømmer om En forståelse af bagvedliggende grunde til børns adfærd Fagtermer for det der kendetegner den voksnes adfærd, når man bidrager positivt til børn og unges liv Louise Klinge Louise Klinge er børne- og skoleforsker og forfatter til en række bøger. Hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin formidling om professionel relationskompetence. Oprindeligt er hun cand.mag. i dansk og filosofi og arbejdede i en årrække som lærer. I dag formidler hun sin forskning til praktikere og beslutningstagere inden for børne- og ungeområdet. Hun sidder i Børnerådet og er en del af Tech & Trivsel samt NO!SE Læs mere på eduk.dk

Læs mere

Benny Andersen Prisen

Benny Andersen Prisen uddeles på Børnekonferencen 2024 for 14. år i træk. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Du kan indstille din egen kandidat til Benny Andersen Prisen, se de seneste 13 års vindere og øvrige indstillede og læse meget mere om historien mv. på www.bennyandersenprisen.dk

Læs mere