Med deltagelse af 350-500 professionelle beslutningstagere jævnt fordelt over hele Danmark er Børnekonferencen et meget relevant – og eksklusivt sted for leverandører at være til stede med en stand.

Børnekonferencen sætter på forhånd et meget lavt maximum på 10 udstillere. Dette skyldes, at udstiller-elementet er opstået på baggrund af efterspørgsel og ikke må virke for dominerende i forhold til konferencegæsterne. Ved at holde antallet af udstillere nede sikres samtidig, at alle udstillere har gode muligheder for at komme i dialog med konferencedeltagerne.

Da udstiller-elementet ikke er en oprindelig kerneydelse for Børnekonferencen er det organiseret mindre stramt end på andre konferencer. Udstillerne har således et passende område til rådighed, hvor alle er garanteret et cafebord (hvis det har interesse), det er tilladt at medbringe en roll-up og der er strøm (husk ekstra forlængerledninger for en sikkerheds skyld).

Dialogen med udstillerne – og udstillerne imellem – skal være en positiv oplevelse for alle. Derfor opfordrer vi udstillerne til at samarbejde om allesammen at få en rimelig placering – og ikke at fylde alt for meget i landskabet, så de øvrige føler sig klemt. Vi definerer således ikke på forhånd, hvordan standpladserne fordeles. Vi har tillid til, at det kan foregå i god ro orden (og nåja, så er der naturligvis et element af “først til mølle”). I øvrigt så forbeholder Børnekonferencen sig naturligvis ret til, at henstille til en udstiller om at begrænse sit areal. Husk, at vi kun garanterer plads svarende til et cafebord.

Udover Børnekonferencens medarbejdere, så er personalet på Bygholm flinke og imødekommende og hjælper gerne udstillerne med praktiske spørgsmål.

Som udgangspunkt blander Børnekonferencen sig ikke i udstillernes indhold og udtryk. Vi ønsker dog, at konferencedeltagerne skal opleve udstillerne som et plus, hvorfor vi forbeholder os ret til at afvise udstillere, hvis vi skønner, at der er en god grund til dette.

NYE PRISER fra 2019:

100-299 deltagere
Pris for en stand inkl. 1 person, frokost mv: 3.995 kr. + moms.
Pris for yderligere personer inkl. frokost mv: 1.295 + moms
Omdeling af materiale på samtlige borde: 690 kr. + moms*
* Hvis materialet skal ligge på bordene ved konferencens start, skal det være indleveret på konferencestedet senest aftenen før kl. 20.00. Alternativt er I velkomne til selv, at omdele materialet i frokostpausen efter forudgående aftale med os.

300-499 deltagere
Pris for en stand inkl. 1 person, frokost mv: 5.995 kr. + moms.
Pris for yderligere personer inkl. frokost mv: 1.295 + moms
Omdeling af materiale på samtlige borde: 990 kr. + moms*
* Hvis materialet skal ligge på bordene ved konferencens start, skal det være indleveret på konferencestedet senest aftenen før kl. 20.00. Alternativt er I velkomne til selv, at omdele materialet i frokostpausen efter forudgående aftale med os.

(Gamle priser 2011-2018: Pris for en stand inkl. 1 person, frokost mv. er 6.995 kr. + moms. Yderligere personer fuldt konferencegebyr 1.896 + moms)

For yderligere aftaler eller andre ønsker/forslag i øvrigt, kontakt Daniel på email daniel@bornekonferencen.dk eller tlf.: 23236109