Rabalder – at håndtere konflikter

med børn

En konfliktfri hverdag med børn er ikke mulig. Børn siger fra, og de havner i verbale og fysiske konflikter med hinanden og med voksne omkring dem. Det skal vi som arbejder med børn selvfølgelig kunne håndtere på en god måde med respekt for børns rettigheder.

Oplægget tager udgangspunkt i hvorfor udfordrende situationer opstår og ender i rabalder, og hvordan du som personale kan håndtere voldsomme situationer effektivt og sikkert både for dig selv og barnet.

Bo Hejlskov Elvén

Psykolog Bo Hejlskov Elvén har arbejdet med mennesker med adfærdsproblemer i snart 20 år og har deltaget i udviklingen af metoden Afstemt pædagogik – Low Arousal Approach. Bo arbejder i hele verden og har skrevet et antal bøger om pædagogik som er oversat til 15 sprog.

Categories: Oplægsholdere