Mød oplægsholderne på Børnekonferencen 2020

Rikke Yde Tordrup

Udviklende øjeblikke   Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal voksne omkring barnet Read more…

Kjeld Fredens

Læring med kroppen forrest ”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft Read more…

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen

Når professioner samarbejder om udsatte børn Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit, idet de forskellige aktører ikke Read more…

Bo Hejlskov Elvén

Rabalder – at håndtere konflikter med børn En konfliktfri hverdag med børn er ikke mulig. Børn siger fra, og de havner i verbale og fysiske konflikter med hinanden og med voksne omkring dem. Det skal Read more…

Mette With Hagensen

Formand for Børnerådet Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder. Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Read more…

Børnekonferencen 2020!

Tirsdag d.  17. marts 2020 på Scandic Bygholm Park i Horsens

Børnekonferencen er for dig, der beskæftiger dig med børn – deres dagligdag, udvikling, velbefindende. Dig, der brænder for at forstå alle børnerelevante temaer og for at bidrage til det gode, trygge og meningsfulde børneliv.
Indsigter og værktøjer

Når man arbejder med børn, lærer man nyt hele livet. Ikke mindst af børnene selv! På Børnekonferencen bliver du fyldt op med den nyeste viden og udstyret med fornuftige redskaber, der løfter dig og din faglige professionalisme i hverdagen.

Hoved, krop og adfærd

Du får input hele raden rundt til at forstå, hvad der sker i hjernen, i kroppen og i adfærden inde i det enkelte barn og i samspillet med andre. Vi har samlet markante kapaciteter på en lang række børnerelevante områder, så du skal bare komme og suge alt det til dig, du kan bruge.

Dagens kompetencer

Konferencemenuen byder på serveringer fra to psykologer, en hjerneforsker og en sociolog, som med hver deres vinkel leverer brugbare guldkorn om børn. Den nye formand for Børnerådet, Mette With Hagensen holder åbningstalen for os.

Benny Andersen Prisen

Vi vil som sædvanligt også overrække Benny Andersen Prisen til personer, der særligt har gjort sig fortjent til anerkendelse. Læs mere om Benny Andersen Prisen og se listen over indstillede på bennyandersenprisen.dk/

Centrale spørgsmål på Børnekonferencen 2020:
  • Hvad betyder det i praksis, at man ”lærer med kroppen forrest”?
  • Hvordan hænger kropslige erfaringer sammen med den sproglige udvikling?
  • Hvilke typer af øjeblikke er specielt udviklende i et barns liv?
  • Hvordan opnår og dyrker vi de udviklende øjeblikke sammen med børnene?
  • Tværfagligt samarbejde omkring udsatte børn/unge – hvordan gør vi det bedst?
  • Hvad skal vi især være opmærksomme på i samspillet med børn?
  • Hvilke udfordringer er der, når folk med forskellige professioner skal arbejde sammen?
  • Hvordan kan vi opkvalificere samarbejdet omkring udsatte børn?
  • Konflikter – verbale og fysiske – hvad gør vi? Og hvad burde vi gøre?
  • Hvordan sikrer vi respekten for barnet, når vi konflikthåndterer?
Vi glæder os til en udbytterig dag i solidt fagligt selskab med disse kapaciteter:

Mette With Hagensen, cand.merc.int., lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Konsulent og foredragsholder. 2012-18 landsformand for organisationen Skole og Forældre.

Kjeld Fredens, Læge, hjerneforsker og forfatter til bl.a. bogen Læring med kroppen forrest.

Rikke Yde Tordrup, cand. psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi og forfatter.

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen, ph.d., sociolog og adjunkt på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Forsker og forfatter.

Bo Hejlskov Elvén, Psykolog, deltaget i udviklingen af metoden Afstemt pædagogik – Low Arousal Approach. Forfatter.

Se program

Udviklende øjeblikke

 

Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?

Udviklende øjeblikke er truede i 2020 – hvorfor og hvilke konsekvenser kan det have udviklingspsykolgisk og tilknytningsteoretisk.

Rikke Yde Tordrup

Rikke Yde Tordrup er cand. psych. fra Århus Universitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi samt fagbogsforfatter og foredragsholder. Ud over sin praksis superviserer Rikke faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe.

Medforfatter til “I sku’ bare ha’ set mig” (Akademisk Forlag 2011). Forfatter til “Udviklende øjeblikke” (Akademisk Forlag 2015) genudgivet Akademisk forlag 2019. Bidragsyder til “Pædagogiske miljøer og aktiviteter” (Akademisk Forlag 2017). Forfatter til ”Markante forældre” (Dansk Psykologisk Forlag, november 2017).

Læring med kroppen forrest

”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke udelukkende med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden. Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring og baseret på den nyeste kognitionsforskning.

Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man bare sidder stille og tænker på at slå søm i. Hvorfor?

Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes på kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold.

Sociale relationer er også kropslige, da det meste af kommunikationen er non verbal. Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske, skabende fag væk til fordel for kundskaber, der skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i standardiserede test. Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.

Kjeld Fredens nyeste bog, som danner grundlag for dette foredrag, er ”vigtigt, endda så vigtig, at jeg vil betegne den som nødvendig” (Folkeskolen.dk).

Kjeld Fredens

Kjeld Fredens er læge, hjerneforsker og forfatter. Han har været adj. professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Kjeld Fredens er en særdeles rutineret og dygtig foredragsholder, som formår at formilde komplekst stof på en tilgængelig måde, som kan omsættes til praksis. Kjeld Fredens er forfatter til en lang række bøger herunder senest bogen, Myten om kontrol (Gyldendal Business, 2017) samt bogen, Læring med kroppen forrest (Hans Reitzels forlag, 2018).

Når professioner samarbejder om udsatte børn

Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit, idet de forskellige aktører ikke alene har forskellige professionsbaggrunde, men også har forskellige ansvarsområder, handlemuligheder og problemforståelser og løsninger i forhold til at kunne støtte barnet. I dette oplæg præsenteres disse udfordringer, men også mulige tilgange til det tværprofessionelle samarbejde, der har potentiale til at udvikle og forbedre dette. Oplægget tager udgangspunkt i forskningsundersøgelser, teorier og perspektiver, der kan benyttes til at forstå og kvalificere samarbejdet omkring udsatte børn.

Cecilie K. Moesby-Jensen

Cecilie K. Moesby-Jensen er ph.d., sociolog og adjunkt på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Hun har gennem flere år forsket og undervist i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner, og har skrevet flere bøger og artikler udgivet i Danmark og i internationale forskningstidsskrifter. Hun har senest redigeret og bidraget til bogen ”Diagnoser i myndighedsarbejde. Børn og unge med autisme og ADHD” (Samfundslitteratur, 2019) og ”Når professioner samarbejder – om udsatte børn og unge” (Samfundslitteratur, 2017).

Rabalder – at håndtere konflikter

med børn

En konfliktfri hverdag med børn er ikke mulig. Børn siger fra, og de havner i verbale og fysiske konflikter med hinanden og med voksne omkring dem. Det skal vi som arbejder med børn selvfølgelig kunne håndtere på en god måde med respekt for børns rettigheder.

Oplægget tager udgangspunkt i hvorfor udfordrende situationer opstår og ender i rabalder, og hvordan du som personale kan håndtere voldsomme situationer effektivt og sikkert både for dig selv og barnet.

Bo Hejlskov Elvén

Psykolog Bo Hejlskov Elvén har arbejdet med mennesker med adfærdsproblemer i snart 20 år og har deltaget i udviklingen af metoden Afstemt pædagogik – Low Arousal Approach. Bo arbejder i hele verden og har skrevet et antal bøger om pædagogik som er oversat til 15 sprog.

Formand for Børnerådet

Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder.

Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.

Tidligere deltagere har sagt ...

Bent Brinckmann

Faglærer, STU Sønderborg, 2016

“Super arrangement, tak for det :)”

Tanja Blankholm

Daginstitutionsleder, Køge, 2016

“Havde en rigtig dejlig og spændende dag i gode rammer. Kommer gerne igen en anden gang.”

Lene Højer

Leder, Ryom Realskoles Kostafdeling, 2016

“En dag hvor jeg lades op af farverig inspiration, engagement og sprudlende netværk.”

Christina Olsen

Daginstitutionsleder, Rødovre, 2016

“Jeg synes, det var helt fantastisk godt i år! Sidste år var min første gang og det var godt, men i år var fantastisk, meget relevant og vedkommende for mit arbejde som institutionsleder.”

Rita Kristensen

Konsulent, pædagogik og integration, Aarhus, 2015

“Jeg vil gerne sige, til andre at de skal deltage næste år, og at det altid er en smadder god oplevelse og en berigelse.”

Bent Brinckmann

Faglærer, STU Sønderborg, 2016

“Det var første gang. men bestemt ikke sidste.”

Dorte Pedersen

Nyborg Heldagsskole, 2015

“En dag man bliver 'HØJ' af” En dag der giver god energi i forholdt til at 'kæmpe' videre”

Steen Johansen

Områdeleder, Albertslund kommune, 2015

“En super hyggelig dag i gode kollegaers selskab, og samtale med andre deltagere. Maden var utrolig lækker :-)”

Kontakt børnekonferencen

Telefon: 23 23 61 09 / 22 39 89 35
Mail: info@bornekonferencen.dk
Eller benyt beskedformularen.

Send besked