Skam og skyld – udvikling og funktion

Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge.
Indsatser med skam-baserede børn, unge og forældre.

De seneste år har forskning og viden omkring skam udviklet sig eksplosivt. Det er blevet tydeligt, at der er meget at vinde ved at kende forskel på de to begreber skam og skyld. I oplægget vil det blive beskrevet hvordan skam udvikler sig hos normale børn og hvordan forældre og professionelle kan støtte barnet, fra at opleve skam til den mere sociale og konstruktive følelse skyld.

I den sidste del af oplægget ses der på hvordan skam kan blive en overlevelsesmekanisme for børn i familier med omsorgssvigt og traumer. Til sidst vil der blive givet ideer til hvordan man kan arbejde med skambaserede børn unge og familier.

Janne Østergaard Hagelquist

Janne Østergaard Hagelquist er grundlægger af Center for Mentalisering og står for den daglige drift, udvikling og ledelse.

Janne er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Hun har erfaring i at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge. Desuden har Janne skrevet en række bøger om mentalisering og udsatte børn og unge, blandt andet ”Mentalisering i familien”. Janne medejer af Center for mentalisering.

Categories: Oplægsholdere