Børnekonferencen

Potentialeledelse

I danske dagtilbud, er det ikke alle pædagogiske ledere formår at lede, i den forstand at ildsjæle og solidt arbejdende personale lades i fred. Denne laden stå til, efterlader disse resursestærke medarbejdere i et tomrum, hvor de mister deres motivation og når der opstår forandringsbehov, så besidder de ikke længere den nødvendige energi og motivation. Taberne er børnene. Det synes at være en udfordring for lederne at finde balancen mellem på den ene side at lede og på den anden side at give personale plads til at være innovative med deres faglighed.

Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen, lektor ph.d. Aarhus Universitet. Forsker i dagtilbudspædagogik med særlig fokus på de yngste børn. De seneste forskningstemaer er værdier i Nordiske dagtilbud, særligt værdierne: Omsorg, demokrati og opdragelse. De yngste børns venskaber og Nordisk dagtilbudspædagogik. Nedenfor en liste over udgivelser i 2018:

“Du og jeg Alfred” – Følelsen af venskab / Hansen, Ole Henrik. Det store blandt de små: om små børns venskaber. Bind 1 1. udg. Frederikshavn : Dafolo, 2018. s. 25-36.

Det vet vi om Små barns kommunikation med vuxna / Hansen, Ole Henrik. Stockholm : Studentlitteratur, 2018. 45 s.

Democracy and care – Values education in Nordic preschools /  Hansen, Ole Henrik; Broström, Stig; Skriver Jensen, Anders.London : Springer, 2018.

Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care /  Hansen, Ole Henrik; Greve, Anne. International Handbook on Early Childhood Education and care. Springer, 2018. s. 907-929.