Børnekonferencen

Når børns eller de voksnes sansebearbejdning spænder ben for samspil og fællesskabet.

Oplægget har fokus på sanser, samspil og fællesskaber. Børn og unges adfærd, deres humør og
motoriske kontrol afhænger både af deres evne til at bearbejde sansestimuli – men også af om de
nærmeste voksnes er engagerede og kan regulere sig. Hvordan forholder vi os til det i en travl og
hektisk hverdag? Hvordan rækker vi ud til de voksne og til børnene, når begge parter kan have
svært ved at deltage i små og større fællesskaber?

Connie Nissen 

“Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor hun har haft fokus på udredning og behandling af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde.

Connie afholder kurser og foredrag om disse emner i både ind- og udland.

Connie Nissen blev i 2017 internationalt certificeret Theraplay® specialist.

Når Connie underviser, er det altid med hverdagens praksis i fokus. Der opstår mange genkendelige samspil, med sensoriske beskrivelser af børn og voksne, som registrerer og bearbejder sanseindtryk anderledes end de fleste. Hun har altid fokus på at evnen til at bearbejde og acceptere sansestimuli kan påvirke samværet og kontakten mellem mennesker.
Connie kommer med forslag til hvordan vi kan forstå de børn og voksne, hvis adfærd er påvirket uhensigtsmæssigt af sansestimuli.

Connie udgav i 2016 bogen: ”Sansemotorik og Samspil. Forstå børn der er svære at forstå”

Og i 2022 udkom bogen: ”Sansemotoriske Legeaktiviteter – med fokus på samspil og fællesskaber”