Børnekonferencen

Barnets perspektiv – børnebevidning for professionelle

Et oplæg om, hvordan man som fagperson bruger børnebreve og børnerapporter til at sikre god børneinddragelse i socialsager, undersøgelser, behandling og terapi. Metoden, der anvendes, kaldes børnebevidning. Det er en enkel og letanvendelig metode, der bygger på udviklingspsykologi og tilknytningsteori.

I oplægget klæder Rikke Yde Tordrup fagprofessionelle på til i teori og praksis at arbejde systematisk med at understøtte barnets perspektiv via metoden børnebevidning.

Langt de fleste børn i Danmark vokser op i trygge rammer med en familie, der gennem hele barndommen bidrager til fortællingen om barnet og dets liv. Alle fortællinger former barnets narrative selvbillede. En lille gruppe af børn i Danmark har ikke disse rammer og muligheder. Deres forældre har ikke ressourcerne til at skabe familieliv og fortællinger for barnet, og så træder velfærdsstaten og systemet til.

Det er børn, som er anbragt uden for hjemmet, enten i hele deres opvækst eller i dele af den. Børn, som i perioder af deres barndom bor på institution eller hos en aflastningsfamilie eller plejefamilie. Børn, som har en eller flere støttepersoner. Det er ”børn af systemet”. Mange har ingen fortællinger om eller forståelse for, hvor de kommer fra, og hvad det er for begivenheder, der har formet deres liv. Det er helt centralt for denne gruppe af børn, at de professionelle varetager barnets tarv og bistår dem med at forstå deres situation i barnets perspektiv.

Alle de mange voksne, som gennem deres arbejde møder denne særlige gruppe af børn, har derfor en vigtig opgave. At bevidne disse børns liv og opvækst i børnesprog. At efterlade spor, breve og billeder, der tilsammen kan give børnene sammenhængende fortælling og forståelse. Børnebevidning dokumenterer løbende, hvordan barnets barndom udspiller sig set fra de fagprofessionelles perspektiv – og formidler det i børnesprog, så det er til at forstå.

Rikke kommer i oplægget ind på, hvordan børnebevidning styrker barnets narrative selvoplevelse, barnets sekundære tilknytningsmønster, barnets indre arbejdsmodel af sig selv og andre og barnets selvværd og tillid til verden. Rikke introducerer metoden, så du selv kan benytte den straks i dit professionelle virke.

Målet er at styrke barnets perspektiv, så alle børn, der får hjælp i det offentlige system, oplever at blive set, hørt og forstået samt får hjælp til at forstå deres egen situation.

Oplægget kan både afholdes som foredrag 1-2 timer, som 1/2 temadag og som hel temadag og for mange forskellige målgrupper:

Som medarbejder i det offentlige kan du have mange forskellige ”roller”, hvor du kan styrke barnets perspektiv gennem metoden børnebevidning. Børnebevidning udarbejdes uanset barnets alder. Selv for det lille barn vil det senere hen i livet være udviklende at kunne læse børnebevidninger fra barndomsårene.

Foredraget vil bl.a. give svar på disse tre spørgsmål:

Hvad er børnebevidning ?

Hvorfor er børnebevidning vigtigt for børn og unge i udsatte positioner ?

Hvordan kommer jeg godt i gang med børnebevidning ?

Rikke Yde Tordrup

Rikke Yde Tordrup er cand. psych. fra Århus Universitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi samt fagbogsforfatter og foredragsholder. Ud over sin praksis superviserer Rikke faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe.