Børnekonferencen

Mod og nysgerrighed i pædagogikken

Modige og nysgerrige børn bringer sig selv i udfordrende og berigende situationer – og det bidrager til udvikling af mere mod og nysgerrighed. En pædagogik med modige børn og voksne bringer liv, lyst og glæde ind i børnenes liv – og er samtidigt afgørende for, at fremtidens demokratiske borger er i stand til at kunne bidrage til løsning af tidens store problemer. Jeg vil i oplægget indkredse begreberne teoretisk og illustrere, hvordan en pædagogisk praksis kan være båret af mod og nysgerrighed.

Børn fortjener et hverdagsliv, der både åbner for spænding, uforudsigelighed, kreativitet og fantasi, hvor de selv har en deltagende og aktiv rolle, og samtidigt giver dem kendskab til og forståelse for tidens store kritiske temaer, fx biodiversitet, miljø- og bæredygtighed, krig og fred. Sådanne epoketypiske temaer behandles på en ikke-alvorstung og skyldsbetonet tilgang. Baseret på børns opmærksomhed, interesse, nysgerrighed og undren inviteres børnene med i en legebaseret rejse, hvor de gennem etablering af en såkaldt legeverden (playworld) møder kritiske forhold og problemer (fx plastik i Stillehavet og Øresund), som de gennem leg forholder sig aktivt og løsningsbaseret til.

Omdannelsen af de traditionelle hverdagsrammer betyder, at både børn og voksne rejser deres selvstændighed og anderledeshed og gør tingene på nye måder. Men det kræver både mod og nysgerrighed at sejle op imod strømmen og udvikle nye pædagogiske praksisformer, der både kræver mod og nysgerrighed – og som samtidigt udvikler nye sider og niveauer af både deres fysiske og psykiske mod samt nysgerrighed.

Nysgerrighed kan defineres som en stræben og intenst ønske om at udforske det nye, overraskende, uklare elle modstridende, udfordrende og ikke kendte begivenheder. Men at kaste sig ud i at udforske det ukendte betyder, at man forlader den sikre trygge havn. Mod kan netop defineres som at overskride sin angst, frygt og tryghedszone.

Deltagelse i længerevarende legeforløb i helt nye kontekster (fx en rejse i luftballon for at befri Pippi Langstrømpes far, eller en sejlads med et selvopfundet plastik omdanner-skib i Stillehavet) kræver mod, nysgerrighed og fantasi. Kvaliteter der samtidig udvikles gennem legen, og som barnet inderliggør og kan aktivere uden for legen i nye situationer.

Broström, S. & Mellon, K. (Red.). (2021). Mod I pædagogikken. København: Akademisk Forlag.

Broström, S. & Frøkjær, T. (2021). En pædagogik for science og bæredygtig udvikling i daginstitutionen. København: Samfundslitteratur.

Stig Brostrøm

Stig Broström er pædagog, tidligere seminarielærer og forsker og nu professor emeritus på Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Han har gennem årtier forsket i og skrevet om småbørnspædagogiske temaer, f.eks. leg, fantasi, early literacy, science og bæredygtighed samt didaktik og læreplaner. De seneste bøger fra 2021: Småbørnspædagogik 1960-2020, pædagogiske erindringer; En pædagogik for science og bæredygtig udvikling i daginstitutionen; Pædagogisk ABC; Mod i pædagogikken.