Børnekonferencen

Mentalisering, autoritet og magtstrukturer

Undervisningen vil give en kort indføring i, hvordan mentaliseringsbegrebet og de dertil hørende værktøjer kan bruges med udgangspunkt i Janne Østergaard Hagelquist nye bog ”Mentalisering i familien”.

Derefter vil der være fokus på begreberne magt, autoritet og epistemisk tillid. Begreberne vil blive belyst i forhold til forældrerollen, men også i forhold til samspillet mellem professionelle og borgere.

Igennem hele indlægget vil der være fokus på gennemgang af praktisk anvendelige modeller til at forstå og understøtte arbejdet med mentalisering, magt, autoritet.

Janne Østergaard Hagelquist

er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning i arbejdet med forskellige klientgrupper.

Janne har deltaget i en lang række kurser om mentalisering på Anna Freud centeret London. Janne er godkendt af Institut for Mentalisering, som på vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT udøvere i Danmark.

Janne har startet Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i Danmark. Se www.centerformentalisering.dk

Janne har bl.a. udgivet bøgerne: ”Mentalisering i mødet med udsatte børn”, ”Mentalisering i pædagogik og terapi“, ”Mentaliseringsguiden” og ”Mentalisering i organisationen”.

Den nyeste bog: ”Mentalisering i familien”, som danner udgangspunkt for dette kursus, udkommer i oktober 2017.