Børnekonferencen

Nonverbal interaktion i familien gennem musik

Stine vil i sit oplæg præsentere eksempler på musikterapeutiske udrednings- og behandlingsforløb, der kan illustrere, hvordan der kan arbejdes med følelsesmæssig kommunikation og udvikling gennem brug af musik og fokus på nonverbal interaktion til inspiration.

Udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer hos barnet afhænger i stor grad af den tidlige nonverbale kommunikation mellem forælder og barn, hvor barnet har muligheden for at skabe, udforske og lege i interaktionen med forældrene. Samspilsformer opstår naturligt og spontant gennem legen, og selvregulering udvikles i den tidlige barndom gennem følelsesmæssig og nonverbal kommunikation mellem forældre og barn. Hos familier med særlige behov eller udsatte familier er der risiko for, at den legende og udforskende kvalitet i kommunikationen mellem forælder og barn er svækket, og derfor er vi som fagfolk og familiebehandlere nødt til at undersøge samspilsformen, så vi ved hvor ressourcerne er, og så vi ved, hvor vi kan sætte ind hos familien. Der er ofte behov for en indsats, der adresserer den nonverbale og følelsesmæssige kommunikation mellem forælder og barn, når familier er belastet. Evidensbaseret forskning viser, at musikterapi med familier har en positiv effekt i forhold til barnets udvikling, familiens samspil samt forælderens egne ressourcer og kompetencer. En musikterapeutisk tilgang kan således tilbyde et tværfagligt perspektiv, hvor familier føler sig trygge, og hvor der kan indsamles vigtige informationer om det følelsesmæssige og nonverbale samspil.

Stine Lindahl Jacobsen

Stine Lindahl Jacobsen er lektor og leder af Musikterapi samt Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på Aalborg Universitet. Hun afholder hvert år talrige foredrag, workshops og seminarer både nationalt og internationalt og har udgivet bøger, artikler og kapitler omkring forskning i assessment og behandling af udsatte børn og familier. Som en del af sin ph.d. i 2012 udviklede Stine redskabet “Assessment of Parent-Child Interaction” (APCI).