Børnekonferencen

Indsatsen over for børn og unge i en udsat position – hvad virker, hvad virker ikke

Omfanget af børn og unge i en udsat position og i risiko for at blive marginaliseret i en række samfundsmæssige sammenhænge kan opgøres på forskellig vis, men skønnes at udgøre mellem 2% til 6% af alle børn og unge i alderen 0-17 år i Danmark alt efter, hvordan det opgøres.

Børn og unge i en udsat position er børn og unge, der enten permanent eller midlertidigt er udsat for stressende opvækstbetingelser eller livsomstændigheder, som påvirker deres trivsel og som kan betyde, at de får store vanskeligheder i forhold til deres omgivelser og de udfordringer, de stilles over for i skolen og videre i uddannelsessystemet.

I foredraget drøftes børns og unges reaktioner på stress, om hvordan de fagprofessionelles reaktioner på børn og unge i en udsat position kan styrkes, hvilke handlemuligheder de fagprofessionelle har, og hvilke indsatser, der kan iværksættes med særlig fokus på indsatsernes effekt eller mangel på effekt, herunder hvad der er afgørende for at en indsats virker.

Jill Mehlbye

Jill Mehlbye, docent og programleder i VIVE. Jill har gennem mange år beskæftiget sig med forskning inden for børn- og ungeområdet og har ledet og gennemført større opgaver inden for det skolepolitiske og det socialpolitiske område med særlig fokus på børns trivsel. Hun har gennemført forskningsprojekter bl.a. om børns overgang fra dagtilbud til skole, tosprogede børn og unge i skolen, effekten af specialundervisningen i folkeskolen, effektiv ledelse og styring af folkeskolen, ungdomskriminalitet, tidlig opsporing af børn i en udsat position og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.