Børnekonferencen

Socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet

I oplægget redegøres for generelle socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet med vægten lagt på de udfordringer, som det stigende antal familieplejeanbringelser medfører.

På børn- og ungeområdet findes forskellige typer af anbringelsesformer, som ifølge de seneste tal fra 2017 til sammen rummer knap 12.000 børn og unge. Heraf anbringes i 2017 godt 60 % i familiepleje, 17,5 % på døgninstitutioner og 14,2 på opholdssteder, mens 6,6 % anbringes på kost- og efterskoler med videre.

Godt 1 % af alle børn og unge i Danmark er anbragt uden for hjemmet i 2017, hvilket har været tilfældet i mere end hundrede år. De seneste 5-10 år er antallet af børn og unge, der anbringes i familiepleje, steget stødt til fordel for andre former for anbringelser. Langt de fleste af børnene og de unge – cirka 8.500 – er nu anbragt i familiepleje, mens cirka 4.500 børn og unge er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Det betyder formodentlig, at børn og unge med mere komplekse problemstillinger, der førhen blev anbragt på døgninstitution, i dag anbringes i familiepleje.

Inge M. Bryderup

Professor i socialt arbejde på Institut for sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet. Hun har gennem mere end 25 år forsket i forskellige problemstillinger i forhold til socialt udsatte børn og unge samt deres familier.

Den seneste undersøgelse har omhandlet en række forhold omkring danske familieplejere og de børn og unge, der er anbragt i familiepleje.

Inge M. Bryderup blev i november 2017 tildelt Børnesagsprisen for sin banebrydende forskning i forhold til socialt udsatte børn, unge og deres familier. Det er første gang, prisen går til en forsker. Hendes forskning dokumenterer bl.a., at over halvdelen af de anbragte 4.770 børn og unge, der indgår i undersøgelsen, har omfattende vanskeligheder og komplekse behov. At hver tredje af familieplejerne ikke får supervision – og at hver femte familieplejer ikke har fået den lovpligtige efteruddannelse.

Bogen Familiepleje i Danmark udkom på Klims forlag i 2017.