Læring med kroppen forrest

”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke udelukkende med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden. Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring og baseret på den nyeste kognitionsforskning.

Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man bare sidder stille og tænker på at slå søm i. Hvorfor?

Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes på kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold.

Sociale relationer er også kropslige, da det meste af kommunikationen er non verbal. Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske, skabende fag væk til fordel for kundskaber, der skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i standardiserede test. Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.

Kjeld Fredens nyeste bog, som danner grundlag for dette foredrag, er ”vigtigt, endda så vigtig, at jeg vil betegne den som nødvendig” (Folkeskolen.dk).

Kjeld Fredens

Kjeld Fredens er læge, hjerneforsker og forfatter. Han har været adj. professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Kjeld Fredens er en særdeles rutineret og dygtig foredragsholder, som formår at formilde komplekst stof på en tilgængelig måde, som kan omsættes til praksis. Kjeld Fredens er forfatter til en lang række bøger herunder senest bogen, Myten om kontrol (Gyldendal Business, 2017) samt bogen, Læring med kroppen forrest (Hans Reitzels forlag, 2018).

Categories: Oplægsholdere