Børnekonferencen

Betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en social begivenhed

I et nyt studie sætter Signe Hald Andersen og Rockwoolfonden fokus betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en stressende, social begivenhed, som f.eks. forældrenes skilsmisse, fars langvarige arbejdsløshed eller mors depression. Hun tager her udgangspunkt i ny viden om hvad toksisk stress betyder for en hjerne, der er under udvikling – og i viden om hvilke dele af hjernen, der udvikler sig på forskellige tidspunkter i barn- og ungdommen. I studiet viser hun, hvordan det at blive udsat for stress i de første leveår har konsekvenser på den lange bane og påvirker både barnets risiko for at begå kriminalitet, blive stofmisbruger, klare sig dårligt i skolen mv. Og hun viser at også det, at blive udsat for stress i teenageårene på samme vis har betydning på den lange bane. Under  foredraget vil Signe Hald Andersen diskutere om og i hvilket omfang disse resultater afspejler stresspåvirkning på afgørende tidspunkter i hjernens udvikling.

Signe Hald Andersen

Forskningsleder og souschef cand.scient.soc, ph.d., Rockwoolfonden, Signe Hald Andersen. Signe forsker i anbringelser af børn, kriminalitet – med særlig fokus på betydningen af fars indespærring for børns udvikling – og i udsatte unge. Hendes seneste udgivelser omfatter både artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter som Criminology og Journal of Marriage and Family, såvel som bidrag til populærvidenskabelige bøger som ”Når man anbringer et barn” og ”Hvad ved vi om udsatte unge”.