Børnekonferencen

Når sanserne forstyrrer samværet

Oplægget har fokus på hvordan børn og unges adfærd, humør og fysisk aktivitet, kan være præget af deres evne til at bearbejde sansestimuli og hvorfor dette kan påvirke deres evne til at indgå i nære kontakter og at deltage i små og større fællesskaber.

Få konkrete ideer til hvordan vi kan møde disse børn og unge, og få forståelse for disse børn og unges sårbarhed.

Connie Nissen

Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor der er fokus på udredning af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde.

Connie afholder kurser og foredrag om arbejdet med sansemotorik, sanseintegration og børns evne til kropslig kontrol i både ind- og udland.
Connie Nissen blev i 2017 internationalt certificeret Theraplay® specialist.
Hverdagens praksis er altid i fokus med mange eksempler på genkendelige vanskeligheder hos børn, som har det svært med samspil, og som bearbejder sanseindtryk anderledes end de fleste.
Connie kommer med mange forslag til hvad voksne kan gøre af forskel for disse børn. Hun udgav i oktober 2016 bogen: ”Sansemotorik og Samspil. Forstå børn der er svære at forstå”, som både beskriver teori og masser af praksiseksempler.