Formand for Børnerådet

Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder.

Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.

Categories: Oplægsholdere