Børnekonferencen

Når professioner samarbejder om udsatte børn

Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit, idet de forskellige aktører ikke alene har forskellige professionsbaggrunde, men også har forskellige ansvarsområder, handlemuligheder og problemforståelser og løsninger i forhold til at kunne støtte barnet. I dette oplæg præsenteres disse udfordringer, men også mulige tilgange til det tværprofessionelle samarbejde, der har potentiale til at udvikle og forbedre dette.

Oplægget tager udgangspunkt i forskningsundersøgelser, teorier og perspektiver, der kan benyttes til at forstå og kvalificere samarbejdet omkring udsatte børn.

Cecilie K. Moesby-Jensen

Cecilie K. Moesby-Jensen er ph.d., sociolog, seniorkonsulent og gæsteforelæser på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Hun har gennem flere år forsket og undervist i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner, og har skrevet flere bøger og artikler udgivet i Danmark og i internationale forskningstidsskrifter. Hun har senest redigeret og bidraget til bogen Diagnoser i myndighedsarbejde. Børn og unge med autisme og ADHD (Samfundslitteratur, 2019) og Når professioner samarbejder – om udsatte børn og unge (Samfundslitteratur, 2017).