Børnekonferencen

Børnesyn i verdens ældste pædagogiske debat

I de 25 år jeg er kommet i personalerum i skoler, på opholdssteder og institutioner som psykolog og supervisor, har jeg altid fundet to børnesyn og holdninger til arbejdet:

Børn er egoistiske og skal opdrages til at være lydige. Metoderne er belønninger, straf, konsekvenser og faste grænser.
Børn gør sit bedste og skal opdrages til autonomi og selvstændighed. Metoderne er støtte i form af struktur, anerkendelse og relation.

Det er ingen nye holdninger. De blev beskrevet første gang af Platon. Siden har forskellige tænkere op igennem tiden taget den ene eller den anden position.
Først i nyere tid har nogen været interesseret i hvilken pædagogisk position som er mest effektiv.

Oplægget går igennem debattens udgangspunkt og tager afsæt i pædagogisk forskning og evolutionsforskning og når frem till en forklaring af de processer hos pædagogen som leder til god og fremgangsrig pædagogik. Oplægget bygger på forskning af Bo Hejlskov Elvén ved Birmingham City University.

Anden del af oplægget er en præsentation af en ramme for metodevalg ved adfærdsproblemer, med fokus på håndtering med afsæt i afstemt pædagogik (low arousal), evaluering samt forandring med afsæt i neuropsykologi og specialpædagogik.

Foredraget vil blandt andet give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad styrer pædagogers valg af metode ved adfærdsproblemer?
  • Hvilke metoder er mest fremgangsrige ved adfærdsproblemer?
  • Kan jeg selv ændre måden jeg tænker og arbejder på ved at være bevidst om hvad som påvirker mig?

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er psykolog og forfatter. Siden 2017 har han været tilknyttet Birmingham City University, hvor han forsker i, hvad som påvirker pædagogers metodevalg i hverdagen.
Bos arbejde indgår i en humanistisk pædagogisk tradition med nøglebegreberne anerkendelse, low arousal og autonomistøtte.
Bos videnskabelige afsæt er udviklingsneuropsykologi og evolutionspsykologi.
Bo har skrevet et antal bøger om problemadfærd og autonomistøttende pædagogik. Hans bøger er udgivet på 15 sprog.