Børnekonferencen

Louise Klinge, fotograf: Agnete Christiansen

Om børns grundlæggende behov og relationskompetent praksis

Granskning af forskning herhjemme og internationalt indenfor flere videnskabelige felter om børns trivsel og udvikling – bl.a. klasserumsforskning, neurovidenskab, pædagogisk forskning, udviklingspsykologi, fysiologisk forskning og motivationsforskning – har ledt til, at børne- og skoleforsker Louise Klinge definerer 6 grundlæggende behov, som alle børn og unge skal have tilgodeset for at trives og udvikle sig alsidigt. Det er behovene for sundhed, tryghed, autonomi, kompetence, samhørighed og for at bidrage.I oplægget gives konkrete eksempler på, hvordan skolens miljø bedst muligt kan tilgodese behovene, særligt med fokus på fagpersoners relationskompetente praksis.  Oplægget giver:

  • Et indblik i hvad børn drømmer om
  • En forståelse af bagvedliggende grunde til børns adfærd
  • Fagtermer for det der kendetegner den voksnes adfærd, når man bidrager positivt til børn og unges liv

Louise Klinge

Louise Klinge er børne- og skoleforsker og forfatter til en række bøger. Hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin formidling om professionel relationskompetence. Oprindeligt er hun cand.mag. i dansk og filosofi og arbejdede i en årrække som lærer. I dag formidler hun sin forskning til praktikere og beslutningstagere inden for børne- og ungeområdet. Hun sidder i Børnerådet og er en del af Tech & Trivsel samt NO!SE Læs mere på eduk.dk