Børnekonferencen

Mentalisering og gruppedynamikker

Alle mennesker indgår i grupper – og mange af dem. Vi lærer og udvikler os igennem andre mennesker.

I dette oplæg vil opmærksomheden samle sig om hvad grupper er, hvordan grupper kan være hensigtsmæssige og mere destruktive og på hvordan grupper tilpasser sig den sammenhæng de indgår i.

Indledningsvis vil der være fokus på familiegruppen som er menneskers første erfaring med at være en del af en gruppe. Efterfølgende vil teorien blive overført til andre grupper: klasser, børne og ungegrupper og kollegagrupper.

Modellen ”STORM for grupper” vil blive introduceret som et redskab til hvordan man kan arbejde med at udvikle grupper der udfordret af manglende mentalisering, mobning, uhensigtmæssige grænser/hierakier eller eksklusion.

Det teoretiske grundlag for oplægget er mentaliseringsteorien og strukturel familie terapi.

Janne Østergaard Hagelquist

Janne Østergaard Hagelquist er grundlægger af Center for Mentalisering og står for den daglige drift, udvikling og ledelse.

Janne er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun erfaring i at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge. Janne har udgivet en lang række bøger om mentalisering i forhold til udsatte børn og unge, blandt andet Mentaliseringsguiden, Mentalisering i familien og Mentalisering i skolen.