Børnekonferencen

Hvordan kan man udvikle relationskompetence ved at træne mindfulness?

Vi står midt i en trivselskrise. Børn og unge er udfordret på deres mentale helbred. Samtidig er der et voldsomt pres på de fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Lærere og pædagoger går ned med stress eller vælger andre fag. Der er nok af udfordringer. Samtidig kender de fleste, der arbejder med børn og unge kender også glæden ved arbejdet. Der hvor det giver mening og man kan mærke, at man gør en forskel.

Dette oplæg vil have et fokus på relations-arbejdet som en vigtig nøgle til, at børn og unge kan trives og udvikle sig og til at fagpersonalet omkring dem kan finde glæde og mening i dagligdagen.

Det er nemt at skabe gode relationer når alting er godt. Men hvordan skaber man gode relationer i en presset hverdag med mange børn, der har forskellige behov og måder at udtrykke disse behov på? Og hvor der også er høje forventninger til faglige mål.

Oplægget vil komme med bud på, hvordan man kan udvikle relationskompetence gennem mindfulness- og compassiontræning.
Enhver relation består af hvad de involverede bringer med sig ind i relationen.
At udvikle relationskompetence betyder at opdage og tage ansvar for hvad man bringer med ind i en relation. Det betyder at være i stand til at se bag om barnets adfærd og have medfølelse og empati for barnet. Og det betyder at kunne afstemme sin egen adfærd så man kan hjælpe det enkelte barn bedst muligt til at føle sig set og anerkendt som menneske.
Det handler om at være opmærksom på sig selv og den anden. Gennem mindfulnesstræning kan man blive opmærksom på sig selv og regulere sig selv når man er under pres. Man kan opdage det alment menneskelige i sig selv og barnet/den anden og derigennem træne sin empati og forståelse for andre.

Oplægget vil komme med bud på svar til følgende spørgsmål:

Hvordan kan et opmærksomt fokus på sig selv befrugte relationen til andre?
Hvordan kan mindfulness være en hjælp når man i en udfordrende situation, føler man mister sig selv og reagerer modsat sine grundværdier?
Hvordan kan man styrke sin empati og respekt for andre mennesker?

Katinka Gøtzsche

Cand.mag i dramaturgi og psykologi. Formand for foreningen Børns Livskundskab  Uddannet i relationskompetence og supervision hos psykolog Helle Jensen. MBSR-underviser (Mindfulnessbaseret Stressreduktion) – uddannet fra Århus Universitet. Certificeret underviser i .b et engelsk mindfulnessprogram for børn. Certificeret til at uddanne undervisere i .b https://mindfulnessinschools.org Har stor erfaring med at udarbejde programmer og metoder til at fremme trivsel, læring og udvikling samt mental sundhed fra forskellige projekter i Danmark og i udlandet. Har gennem de sidste 15 år undervist børn, unge, lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen, lærere og andet fagpædagogisk personale i relationskompetence og mindfulness. Har selv arbejdet med meditation og selvudvikling i 25 år. Har skrevet forskellige artikler og bøger om emnet.