Børnekonferencen

Fra symptomer til trivsel: et oplæg om, hvorledes afmagt og fastlåsthed kan vendes til bevægelse og udvikling

Alt for mange børn og unge er ikke glade for deres liv. Og desværre kommer mange professionelle indsatser til kort. Vi taler om fællesskaber, men når det ikke lykkes, rejses spørgsmålet om, hvad der er galt med den enkelte. Det individuelle fokus øger presset på kompensation, særlige foranstaltninger og individuelle udredninger. Og det reducerer den kompleksitet, der kendetegner børns og unges udvikling, og som er nødvendig at forholde sig til, hvis der skal skabes udvikling.

Skal udviklingen vendes, må vi finde veje, der ikke reproducerer de løsninger, der har været med til at skabe problemerne. Vi må finde veje, der bygger på et etisk imperativ om at tage vare på helheden og på relationerne mellem involverede parter i de sammenhænge, børn og unge vokser op i. Vi må skabe kontekstuelle og overskridende tilgange, hvor børns og unges symptomer ses som kommunikation og som invitationer til indsatser, der rækker ud over opfyldelsen af ”særlige behov”. Uden et udvidet perspektiv, risikerer vi at gøre børn og unge en bjørnetjeneste.

Vi ved faktisk en del om, hvad der skaber udvikling for børn, unge og deres vigtige voksne. Oplægget fokuserer på, hvorledes indsatsen kan skabe nødvendige forandringer. Indsatsen må som en fælles indsats bryde spiraler af fastlåsende processer og skabe spiraler af udviklende processer. Afmagt, der opstår når voksne kommer til kort og for langt fra hinanden, må erstattes af fælles indsatser på tværs af børns og unges livsarenaer. Dette kræver ændringer både i vores mindset og i måden, vi organiserer indsatsen på.

Beskrivelser må have en dimension, der skaber bevægelser udover det eksisterende. Vores viden om udviklingsfremmende forhold må gøres til førsteperspektivet i indsatsen. Oplægget fokuserer på: hvordan?

Jørn Nielsen

Jørn er ph.d., aut. psykolog og medstifter af det psykologisk-psykiatriske fællesskab Metalog, der på tværs af traditionelle sektorer og faglige discipliner beskæftiger sig med overskridende indsatser overfor børn og unge i udsatte positioner. Han er forfatter af ”Fra symptomer til trivsel – at forstå og gribe børns og unges invitationer” (Akademisk Forlag, 2023). Desuden er han medforfatter til ”10 anbefalinger til kommunerne – i anledning af oplæg til 10-årsplanen for bedre mental sundhed” ( www.Metalog.dk ).

Tilhørerne bliver klogere på:

– Mulighederne forbundet med at se på børn og unge som aktivt kommunikerende og deres symptomer som invitationer til, at vi kan forholde os på en ny og udviklingsorienteret måde
– Mulighederne der opstår i kraft af en ”Etikbaseret praksis”
– Mulighederne, der opstår, når perspektivet om altings forbundethed bliver grundlag for
bevægelser i det, der ellers kan forekomme fastlåst og afmagtspræget. .