Børnekonferencen

Johanne Schmidt-Nielsen

De vigtigste børnepolitiske dagsordener lige nu Generalsekretær for Red Barnet siden juni 2019. Johanne Schmidt-Nielsen har i mange år været en stærk stemme i Folketinget og i den offentlige debat om børn og voksne i udsatte situationer. Hun har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2007-2019 og har i syv af årene været politisk ordfører. […]

Janne Østergaard

Mentalisering og gruppedynamikker Alle mennesker indgår i grupper – og mange af dem. Vi lærer og udvikler os igennem andre mennesker. I dette oplæg vil opmærksomheden samle sig om hvad grupper er, hvordan grupper kan være hensigtsmæssige og mere destruktive og på hvordan grupper tilpasser sig den sammenhæng de indgår i. Indledningsvis vil der være […]

Connie Nissen

Når sanserne forstyrrer samværet Oplægget har fokus på hvordan børn og unges adfærd, humør og fysisk aktivitet, kan være præget af deres evne til at bearbejde sansestimuli og hvorfor dette kan påvirke deres evne til at indgå i nære kontakter og at deltage i små og større fællesskaber. Få konkrete ideer til hvordan vi kan […]

Stig Broström

Mod og nysgerrighed i pædagogikken Modige og nysgerrige børn bringer sig selv i udfordrende og berigende situationer – og det bidrager til udvikling af mere mod og nysgerrighed. En pædagogik med modige børn og voksne bringer liv, lyst og glæde ind i børnenes liv – og er samtidigt afgørende for, at fremtidens demokratiske borger er […]

Rikke Smedegaard Hansen

Ida er pisseprovokerende – et foredrag om følelser i pædagogisk arbejde Jeg er pædagog, og arbejder professionelt med relationer – derfor investerer jeg mig selv i mit arbejde. De mennesker, som jeg møder, de får betydning for mig. På godt og ondt. Jeg ved, at mange pædagoger har det som jeg – og at det […]

Susan Hart

De følsomme relationer – om betydningen af samregulering og børns følelsesmæssige udvikling Vi mennesker er hypersociale og udvikler os i samspil med hinanden. Det kræver en landsby at få børn til at trives. Vores landsby er forældre, pædagoger, lærere og jævnaldrende og alle skal gøre sit til at støtte børn i at indgå i glædesfyldte, […]

Anders Kronborg

Anders Kronborg er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds og har været formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg siden 2019. Anders Kronborg har arbejdet som lærer i 12 år, inden han blev valgt til Folketinget i 2019. Først på Blåbjergskolen og senere Vitaskolen Bohr i Esbjerg. Han blev uddannet lærer fra Ribe Statsseminarium […]

Mette Carendi

Tænd for forbindelsen – forstå tilnytningens kunst Limen i alle relationer er forbindelsen mellem mennesker. Og forbindelsen mellem mennesker er dybt afhængig af forbindelsen mellem det enkelte menneske og så dennes krop, tanker, følelser og intuition. Graden og styrken af den smukke indre forbindelse hænger meget sammen med tilknytningen mellem forældre og barn i den […]

Preben Engelbrekt

Børn og Unge som pårørende Ca. 80.000 børn og unge mellem 0-28 år oplever i løbet af et år at en forælder rammes af en fysisk sygdom. Derudover oplever ca. 45.000 børn og unge i løbet af et år at en søskende rammes af en alvorlig fysisk sygdom. At leve med en alvorligt syg forælder […]

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen

Når professioner samarbejder om udsatte børn Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit, idet de forskellige aktører ikke alene har forskellige professionsbaggrunde, men også har forskellige ansvarsområder, handlemuligheder og problemforståelser og løsninger i forhold til at kunne støtte […]