Børnekonferencen

Susan Hart

De følsomme relationer – om betydningen af samregulering og børns følelsesmæssige udvikling Vi mennesker er hypersociale og udvikler os i samspil med hinanden. Det kræver en landsby at få børn til at trives. Vores landsby er forældre, pædagoger, lærere og jævnaldrende og alle skal gøre sit til at støtte børn i at indgå i glædesfyldte, […]

Anders Kronborg

Anders Kronborg er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds og har været formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg siden 2019. Anders Kronborg har arbejdet som lærer i 12 år, inden han blev valgt til Folketinget i 2019. Først på Blåbjergskolen og senere Vitaskolen Bohr i Esbjerg. Han blev uddannet lærer fra Ribe Statsseminarium […]

Mette Carendi

Tænd for forbindelsen – forstå tilnytningens kunst Limen i alle relationer er forbindelsen mellem mennesker. Og forbindelsen mellem mennesker er dybt afhængig af forbindelsen mellem det enkelte menneske og så dennes krop, tanker, følelser og intuition. Graden og styrken af den smukke indre forbindelse hænger meget sammen med tilknytningen mellem forældre og barn i den […]

Preben Engelbrekt

Børn og Unge som pårørende Ca. 80.000 børn og unge mellem 0-28 år oplever i løbet af et år at en forælder rammes af en fysisk sygdom. Derudover oplever ca. 45.000 børn og unge i løbet af et år at en søskende rammes af en alvorlig fysisk sygdom. At leve med en alvorligt syg forælder […]

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen

Når professioner samarbejder om udsatte børn Der er bred enighed om, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt i forhold til indsatsen for børn i udsatte positioner, men samarbejdet er ikke problemfrit, idet de forskellige aktører ikke alene har forskellige professionsbaggrunde, men også har forskellige ansvarsområder, handlemuligheder og problemforståelser og løsninger i forhold til at kunne støtte […]

Rikke Yde Tordrup

Udviklende Øjeblikke Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå? Udviklende øjeblikke er truede i […]

Benny Andersen Prisen

Benny Andersen Prisen uddeles på Børnekonferencen 2023 for 13. år i træk. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Du […]

Christina Abildgaard

I stedet for skældud Når vi bliver overudfordret, kan vi komme til at hæve stemmen og skælde ud. Ingen kan lide at få skældud – og omsorgspersonale har det dårligt med at skælde ud. Så hvad kan vi gøre i stedet for, så vi kan skabe en tryg hverdag for børnene – og de voksne? […]

Kjeld Fredens

Læring med kroppen forrest ”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke udelukkende med hjernen. Det er […]

Janne Østergaard Hagelquist

Skam og skyld – udvikling og funktion Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge. Indsatser med skam-baserede børn, unge og forældre. De seneste år har forskning og viden omkring skam udviklet sig eksplosivt. Det er blevet tydeligt, at der er meget at vinde ved at kende forskel på de to begreber skam og skyld. I oplægget […]