Børnekonferencen

Benny Andersen Prisen

Benny Andersen Prisen uddeles på Børnekonferencen 2023 for 13. år i træk. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Du […]

Christina Abildgaard

I stedet for skældud Når vi bliver overudfordret, kan vi komme til at hæve stemmen og skælde ud. Ingen kan lide at få skældud – og omsorgspersonale har det dårligt med at skælde ud. Så hvad kan vi gøre i stedet for, så vi kan skabe en tryg hverdag for børnene – og de voksne? […]

Kjeld Fredens

Læring med kroppen forrest ”Læring kroppen forrest” er den naturlige måde børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke udelukkende med hjernen. Det er […]

Janne Østergaard Hagelquist

Skam og skyld – udvikling og funktion Skam hos omsorgssvigtede og traumatiserede unge. Indsatser med skam-baserede børn, unge og forældre. De seneste år har forskning og viden omkring skam udviklet sig eksplosivt. Det er blevet tydeligt, at der er meget at vinde ved at kende forskel på de to begreber skam og skyld. I oplægget […]

Bo Hejlskov Elvén

Rabalder – at håndtere konflikter med børn En konfliktfri hverdag med børn er ikke mulig. Børn siger fra, og de havner i verbale og fysiske konflikter med hinanden og med voksne omkring dem. Det skal vi som arbejder med børn selvfølgelig kunne håndtere på en god måde med respekt for børns rettigheder. Oplægget tager udgangspunkt […]

Mette With Hagensen

Formand for Børnerådet Mette With Hagensen er cand.merc.int. og har sit daglige virke som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Dertil er hun konsulent og foredragsholder. Fra 2012-18 var Mette landsformand for organisationen Skole og Forældre, og hun har stort kendskab til børne- og skoleområdet.

Puk Elgård

Se mor, jeg danser. Puk Elgårds nye erindringsbog, der udkommer i januar 2019, hedder Se mor, jeg danser. Det er en hyldest til livet. Det er også fortællingen om en ukuelig tro på, at man kan vælge sin egen vej på trods af en udfordrende barndom. Puk Elgård fortæller historien om at komme til verden som […]

Morten Ejrnæs

Fordomme og ”snuptagsløsninger” i socialpolitik og socialt arbejde Social arv, ghettoopvækst, modtagelse af kontanthjælp og andre ”enfaktorforklaringer” fremstilles ofte som årsagerne til  børns alvorlige sociale problemer. Realiteten er imidlertid, at vi hverken ved særlig meget om, hvorfor problemerne opstår, eller hvilke indsatser der kan afhjælpe eller forebygge problemerne. I denne situation stilles der ofte krav […]

Inge M. Bryderup

Socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet I oplægget redegøres for generelle socialpolitiske tendenser på anbringelsesområdet med vægten lagt på de udfordringer, som det stigende antal familieplejeanbringelser medfører. På børn- og ungeområdet findes forskellige typer af anbringelsesformer, som ifølge de seneste tal fra 2017 til sammen rummer knap 12.000 børn og unge. Heraf anbringes i 2017 godt 60 % i […]

Jesper Birck

Nye muligheder for at ”skræddersy” og evaluere vores indsats overfor børn, unge, voksne og familier med følelsesmæssige, relationelle og/eller mentaliserende udfordringer Hvert år bruges der i Danmark mange faglige og økonomiske ressourcer på at støtte børn, unge og voksnes kompetencer. Fx bruges der ressourcer på at vurdere børns kognitive funktioner for at give dem den […]