Børnekonferencen

Jes Dige

Hvordan bliver vi bedre til at tale med børn og unge i sorg? Et oplæg om sorgens oplevelser, forstået gennem de enestående øjeblikke  “Tiden læger alle sår” eller “du skal nok komme over det”.Mange voksne føler trang til at trøste, når de sidder overfor et sorgramt barn eller ungt menneske, der er ked af det. […]

Peter Lund Madsen

Børns Hjerner Påvirkninger i barndommen er afgørende for, hvordan vi bliver som voksne. Årsagen findes i konstruktionstegningen til en menneskehjerne. Et af verdens mange mirakler er udviklingen af en menneskehjerne. Det er et meget kompliceret stykke arbejde. Under svangerskabets 40 uger dannes der 3.000 nye nerveceller hver eneste sekund. Det bliver til rigtigt mange hjerneceller […]

Connie Nissen

Når børns eller de voksnes sansebearbejdning spænder ben for samspil og fællesskabet. Oplægget har fokus på sanser, samspil og fællesskaber. Børn og unges adfærd, deres humør ogmotoriske kontrol afhænger både af deres evne til at bearbejde sansestimuli – men også af om denærmeste voksnes er engagerede og kan regulere sig. Hvordan forholder vi os til […]

Jørn Nielsen

Fra symptomer til trivsel: et oplæg om, hvorledes afmagt og fastlåsthed kan vendes til bevægelse og udvikling Alt for mange børn og unge er ikke glade for deres liv. Og desværre kommer mange professionelle indsatser til kort. Vi taler om fællesskaber, men når det ikke lykkes, rejses spørgsmålet om, hvad der er galt med den […]

Louise Klinge

Om børns grundlæggende behov og relationskompetent praksis Granskning af forskning herhjemme og internationalt indenfor flere videnskabelige felter om børns trivsel og udvikling – bl.a. klasserumsforskning, neurovidenskab, pædagogisk forskning, udviklingspsykologi, fysiologisk forskning og motivationsforskning – har ledt til, at børne- og skoleforsker Louise Klinge definerer 6 grundlæggende behov, som alle børn og unge skal have tilgodeset […]

Bo Hejlskov Elvén

Børnesyn i verdens ældste pædagogiske debat I de 25 år jeg er kommet i personalerum i skoler, på opholdssteder og institutioner som psykolog og supervisor, har jeg altid fundet to børnesyn og holdninger til arbejdet: Børn er egoistiske og skal opdrages til at være lydige. Metoderne er belønninger, straf, konsekvenser og faste grænser. Børn gør […]

Katinka Gøtzsche

Hvordan kan man udvikle relationskompetence ved at træne mindfulness? Vi står midt i en trivselskrise. Børn og unge er udfordret på deres mentale helbred. Samtidig er der et voldsomt pres på de fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Lærere og pædagoger går ned med stress eller vælger andre fag. Der er nok af udfordringer. […]

Søren Hertz

Det systemiske perspektiv som modbevægelse til den stigende oplevelse af afmagt. Et oplæg om altings forbundethed. Vi tror, vi tænker vores egne tanker. Det gør vi ikke. Vi tænker vores kulturs tanker. Et systemisk perspektiv insisterer på uærbødigt at udfordre de mange kulturelle konstruktioner, der fremstår som tilsyneladende sandheder: Oplægget tager udgangspunkt i, at børn […]

Rikke Yde Tordrup

Barnets perspektiv – børnebevidning for professionelle Et oplæg om, hvordan man som fagperson bruger børnebreve og børnerapporter til at sikre god børneinddragelse i socialsager, undersøgelser, behandling og terapi. Metoden, der anvendes, kaldes børnebevidning. Det er en enkel og letanvendelig metode, der bygger på udviklingspsykologi og tilknytningsteori. I oplægget klæder Rikke Yde Tordrup fagprofessionelle på til […]

Benny Andersen Prisen

Benny Andersen Prisen uddeles på Børnekonferencen 2024 for 14. år i træk. Formålet med Benny Andersen Prisen er tosidet: 1) At hylde de personer, som yder ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark. 2) At synliggøre ’de gode eksempler’, så de kan inspirere andre. Du […]