Børnekonferencen

Dejligt som leder at komme afsted og få fagprofessionelle input.”
– Mette Weigand Arendt, Konstitueret områdeleder, Børnehusene i Assens by, 2015

“Det var nogle virkelig spændende oplæg… en rigtig god dag… kommer meget gerne igen, da det var yderst relevant.”
– Anne Soll-Andersen, værkstedsleder, Sønderborg Produktionsskole, 2016

Slides fra Børnekonferencen 2018

Janne Østergaard Hagelquist
Mentalisering, autoritet og magtstrukturer

Connie Nissen
Sansemotorik og samspil – Forstå børn der er svære at forstå

Signe Hald Andersen
Betydningen af alder, når børn og unge eksponeres for en social begivenhed

Jill Mehlbye
Indsatsen over for børn og unge i en udsat position – hvad virker, hvad virker ikke

Slides fra Børnekonferencen 2017

Barbara Hoff Esbjørn
Angst hos børn: To projekter fra Center for Angst 

Andreas Rasch
Læring bor ikke i det enkelte barn 

Brenda Taggart
The Research and the Benefits of Early Investment 

Anne Marie Villumsen
Børns og forældres stemme i det professionelle og tværprofessionelle arbejde 

Slides fra Børnekonferencen 2016

Jonas Keiding Lindholm, Red Barnet
Åbningstale 2016

Susan Hart
Relationer og den følsomme hjerne 

Mette Lindgaard
Får vi nok ud af vores indsatser for børn og unge? 

Hanne Warming
Tillid i pædagogisk og socialt arbejde pdf
Abstract Word

Bjørg Kjær
Professionel identitet, kollegiale relationer og inklusion 

Slides fra Børnekonferencen 2015

Rasmus Alenkær
Fra ekskluderende fortællinger til ansvar for fællesskab (forkortet version)

Ida Schwarz
Konflikter med og om børn 

Steen Wackerhausen
Flerdimensionelle trusler mod børneområdet (tilgængeligt 26. marts – 9. april, hvorefter det blev fjernet fra siden)

Slides fra Børnekonferencen 2014

Søren Langager
Fra gråzonebørn til bogstavbørn 

Kirsten Højberg Svendsen
Hvordan sikrer vi en tidlig indsats over for socialt udsatte børn og unge? 

Per Schultz Jørgensen
Karakterdannelse for begyndere 

Slides fra Børnekonferencen 2013

Anne-Dorthe Hestbæk
Udsatte børn og unge i dagens Danmark – hverdagsliv og social indsats

Morten Ejrnæs
Tværprofessionelt samarbejde og helhedssyn – udfordringer og muligheder

Lene Kamm
Er adopterede børn udsatte børn?
(Det er med vilje, at videoklippet i præsentationen ikke virker pga. rettigheder) 

Benedicte Bodilsen
Fotos, omtale og ikke mindst Benedicte Bodilsens takketale som vinder af Benny Andersen Prisen 2013 kan læses her på www.bennyandersenprisen.dk  

Slides fra Børnekonferencen 2012

Lisbeth Zornig Andersen
Åbningstale

Søren Hertz
Fra støtte- og hjælpesystemer til opbygning af udviklingssystemer – Hvordan møder vi børns og unges invitationer til deres omgivelser? 

Stinne Højer Mathiasen
Hvad gør svenskerne?

Bodil Neujahr
Fotos, omtale og ikke mindst Bodil Neujahrs takketale som vinder af Benny Andersen Prisen 2012 kan læses her på www.bennyandersenprisen.dk

Kari Killén
Vi har mange forespørgsler på Kari Killéns slides. Kari ønsker ikke, at disse er tilgængelige, men henviser til, at man kan læse hendes bog Omsorgssvigt, praksis og ansvar, af Kari Killén

Slides fra Børnekonferencen 2011

Steen Wackerhausen
Tværprofessionelt samarbejde, professionsidentitet og “blinde pletter” (uddrag) – Fjernet maj 2012 pga forlydender om misbrug

Karin Kildedal
Barnets Reform og konsekvenser for forskellige faggrupper

Andy Højholdt
Den tværprofessionelle praktiker – det er da mig

John Andersen
Opkvalificering af den tidlige indsats – Opsporingsprojektet

Magnus te Pas
Gauerslund Skole – Projekt “Skolen”

Skive Kommune
Tværfaglige samarbejde i Vestsalling skole og dagtilbud

Aalborg Kommune
Trivsels- og SSP-indsatsen

“Tak for en god og inspirerende dag. Jeg arbejder indenfor området og mener at det er vigtigt at blive påført input, der medfører nye vinkler og tankemønstre. At få mig og os til at reflektere .. tak for det.”
– Lene Højer, Leder af kostafdelingen, Ryomgaard Realskole