Børnekonferencen 2016

Børnekonferencen 2016 Onsdag d. 16. marts 2016
Ordstyrer hele dagen:
Lisbeth Zornig Andersen
 *Hanne Warming
 *Susan Hart
 *Jonas Keiding Lindholm
 *Mette Lindgaard
 *Bjørg Kjær
 *Per Larsen
 *Benny Andersen Prisen
 *
Her på siden kan du finde materiale fra tidligere konferencer, fx

Slides fra 2015, 2014, 2013, 2012 og 2011
Deltagerlister og tidligere deltagerlister
Find Børnekonferencen på de sociale medier

Se video på YouTube

Find os på Facebook

Følg os på Twitter


YouTube
Facebook
Twitter
Velkommen til Børnekonferencen 2016
Content Ruler - Børnekonferencen

 

Børnekonferencen 2016 er onsdag d. 16. marts 2016

Det er sjette Børnekonferencen i træk - og femte gang, at den afholdes på det utroligt flotte og stemningsfulde Bygholm Slot ved den smukke Bygholm Park og Horsens Banegård.

Børnekonferencen har de seneste år været fyldt godt ud, og der er igen i år risiko for, at vi må melde alt udsolgt på et tidspunkt. Se eventuelt Deltagerlisterne for de foregående år.

Jonas Keiding Lindholm
Red Barnets nye generalsekretær, sociologen og nødhjælpsveteranen Jonas Keiding Lindholm, byder velkommen til Børnekonferencen 2016. Ved sin tiltrædelse i november 2015 sagde Jonas blandt andet: "..alt for mange børn er ramt af fattigdom, mobning, vold og andre overgreb. Red Barnet nyder heldigvis en enorm tillid i befolkningen. En af mine vigtigste opgaver bliver at værne om den tillid og omsætte den i konkrete indsatser, så vi kan redde, beskytte og styrke endnu flere af de dårligst stillede børn." 

Susan Hart
Susan Hart er den mest efterspurgte foredragsholder i Børnekonferencens historie. Utallige gæster har i årenes løb efterspurgt et foredrag med Susan Hart. I 2016 gæster Susan, der er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi, endelig Børnekonferencen med et foredrag om "Relationer og den følsomme hjerne", hvor vi vil få indsigt i, hvordan barnet udvikler sig i relation til sine omsorgspersoner samt en forståelse af, hvad der sker i de tilfælde, hvor barnet udsættes for belastninger, fx igennem forældres indbyrdes konflikter, skilsmisse eller gennem fravær af primær tilknytningsperson. 

Hanne Warming
Hanne Warming er sociolog, professor, og barndomsforsker. Hun fortæller om Tillid i det pædagogiske og sociale arbejde med børn: Hvad er tillid, hvorfor er det vigtigt, hvordan skabes og ødelægges den. Inddragelse af børns perspektiver i daginstitutioner, skoler og det sociale arbejde med udsatte børn og unge er centralt i Hannes forskning. Hun er tidligere medlem af Børnerådet og modtog Børnesagens Fællesråds Pris for projektet Børnetinget i 2005. Hanne er forfatter til bogen ‘Børneperspektiver. Børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde’ fra 2012.

Bjørg Kjær 
Som forsker under forskningsprogrammet ’Barndom, ungdom og institution – pædagogiske antropologiske perspektiver’ har Bjørg Kjær siden 1980’erne beskæftiget sig indgående med børneområdet.
Bjørg Kjærs oplæg tager udgangspunkt i omstillingen til inklusion – og hvad denne omstilling har af betydning for de kollegiale relationer og ved den professionelle identitet. Med nedslag i dagtilbudsområdet og indskolingen. Bjørg er en af de helt aktuelle forskere, når det handler om børneområdet. Indenfor det seneste år har hun udgivet ikke mindre end tre publikationer, hvoraf den seneste bærer titlen ’Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø’.

Mette Lindgaard
Mette Lindgaard har 18 års erfaring med udvikling af udsatte børn- og ungeområdet og har bl.a. gennemført Projekt Forebyggelseskommuner, udvikling af resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge, udvikling af plejefamilieområdet, udvikling af helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og mange andre projekter for stat og kommuner. På børnekonferencen 2016 deler hun helt ny viden fra dugfriske projekter og cases, og fortæller således hvordan vi kan komme tættere på at vide, om vores indsatser for sårbare børn og unge virker, hvordan vi får viden om nytten af indsatserne, og hvordan denne viden kan bruges til at styrke og udvikle området.

Per Larsenblev i december 2015 genudpeget som formand for Børnerådet. Per Larsen afrunder Børnekonferencen 2016. Per Larsen indledte i 2013 Børnekonferencen som helt nyudnævnt formand for Børnerådet. Vi er meget glade for, at Per Larsen har valgt at gæste konferencen igen og sige de sidste ord i 2016. 

Lisbeth Zornig Andersen, der fik meget ros i 2013, 2014 og 2015, har fået genvalg som konferencier og ordstyrer hele dagen. Tidligere deltagere skriver bla.: "Det er fantastisk med en som kender til emnerne" og "Helt igennem fantastik og kompetent dame".

For sjette år i træk vil digteren, komponisten og forfatteren Benny Andersen overrække Benny Andersen Prisen til den eller de aktører, der har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for nogle børn med særlige omstændigheder.
Husk at indstille din kollega på www.bennyandersenprisen.dk.

Bygholm Slot er med sin 800-årige historie indrettet med topmoderne konferencefaciliteter. Forplejningen og rammarne fik flotte ord med fra konferencedeltagerne i 2012, 2013, 2014 og 2015, så vi er overbeviste om, at Bygholm igen vil danne perfekte rammer om Børnekonferencen 2016. 

Vel mødt på Børnekonferencen 2016

"Jeg vil gerne sige, til andre at de skal deltage næste år, og at det altid er en smadder god oplevelse og en berigelse."
- Rita Kristensen, konsulent, pædagogik og integration, Aarhus  

_MG_8849_275-183

 

 

 

 

 

 

 

 


Content Ruler - Børnekonferencen